Xử phạt vi phạm hành chính về phát hành hóa đơn


Nghị định 109 về hóa đơn có những quy định xử phạt hành chính cụ thể và minh bạch, bao gồm những nội dung như: Đặt in hóa đơn, tự in hóa đơn, mua hóa đơn và phát hành hóa đơn. Trong đó phát hành hóa đơn là khung pháp lý quan trọng đối với doanh nghiệp muốn xin cơ quan quản lý thuế đặt in hóa đơn lần đầu. Cụ thể, doanh nghiệp cần phải lập và nộp thông báo phát hành hóa đơn để được xem xét, cân nhắc và thông qua.
Thông báo phát hành hóa đơn là hoạt động mà các cá nhân, doanh nghiệp, đoàn thể lập và nộp hồ sơ theo quy định của pháp luật cho cơ quan quản lý thuế, để được xem xét và cho phép phát hành hóa đơn.

xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Khung chế tài pháp luật đối với các sai phạm pháp luật trong phát hành hóa đơn: Bao gồm:
– Xử phạt các vi phạm hành chính từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong những sai phạm sau:
Nộp thông báo Điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn cần điều chỉnh và đã nộp đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa qua sử dụng đến cơ quan thuế quản lý nơi doanh nghiệp chuyển đến khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm sau 10 ngày tính từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới;
Sử dụng hóa đơn đã được Thông báo phát hành với cơ quan quản lý thuế nhưng chưa đến thời hạn được phép sử dụng (5 ngày kể từ khi gửi Thông báo phát hành hóa đơn).
– Xử phạt các vi phạm hành chính từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong những sai phạm sau:
Lập Thông báo phát hành hóa đơn không tuân thủ đầy đủ nội dung theo quy định;
Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định;
Nộp thông báo Điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn cần điều chỉnh và đã nộp đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi doanh nghiệp chuyển đến khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ sau 20 ngày tính từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.
– Xử phạt các vi phạm hành chính từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với sai phạm sau: Không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai và nộp thuế theo quy định.
Các mức xử phạt nghiêm khắc và minh bạch như trên đủ sức răn đe để doanh nghiệp tuân thủ và thực thi đúng chế tài pháp luật.

https://gocnhintre.com/tim-hieu-itaxviewer-moi-nhat-cua-tong-cuc-thue-nam-2019/

https://gocnhintre.com/doanh-nghiep-xuat-khau-lao-dong-nhat-ban-uy-tin-o-ha-noi/